1 การจัดบริการเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ ดาวน์โหลด[2032]
2 SkinandSoftTissueInfection ดาวน์โหลด[6319]
3 ความคลาดเคลื่อนทางยา ดาวน์โหลด[2144]
4 คำแนะนำพิเศษการใช้ยา ดาวน์โหลด[1967]
5 คู่มือการจ่ายยาเภสัชชุมชน ดาวน์โหลด[4231]
6 คู่มือยาฉีดปี2554 ดาวน์โหลด[5380]
7 ยาใช้เฉพาะที่กับตา ดาวน์โหลด[19676]
8 รายการยาฉีดที่เก็บพ้นแสง ดาวน์โหลด[541]
9 ยารับประทานที่ต้องเก็บพ้นแสง ดาวน์โหลด[570]
10 แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะ ดาวน์โหลด[846]
11 วิธีปฏิบัติงานการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ดาวน์โหลด[1071]
12 ขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็กในรพสต ดาวน์โหลด[983]
13 ขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็กในรพ.อุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด[3655]
14 คู่มือยาสามัญประจำบ้าน_สมุนไพร ดาวน์โหลด[2841]
15 แผ่นพับ_ข้อควรปฏิบัติในการใช้สมุนไพร ดาวน์โหลด[623]
16 แผ่นพับ_สมุนไพรตามกลุ่ม ดาวน์โหลด[641]
17 การใช้ยาในผู้ป่วยภาวะต่างๆ ดาวน์โหลด[5067]
18 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดสำหรับ รพ.สต. ดาวน์โหลด[526]
19 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 1 ดาวน์โหลด[528]
20 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด[432]
21 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 3 ดาวน์โหลด[300]
22 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 4 ดาวน์โหลด[263]
23 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 5 ดาวน์โหลด[276]
24 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 6 ดาวน์โหลด[266]
25 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 7 ดาวน์โหลด[285]
26 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 8 ดาวน์โหลด[1361]
27 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระบบผิวหนัง ดาวน์โหลด[299]
28 อาการแพ้ยารุนแรง ดาวน์โหลด[735]
29 วิธีใช้ยาชนิดแผ่นปิดผิวหนัง ดาวน์โหลด[390]
30 วิธีใช้ยาป้ายตา ดาวน์โหลด[549]
31 วิธีใช้ยาพ่นจมูก ดาวน์โหลด[496]
32 วิธีใช้ยาเม็ดอมใต้ลิ้น ดาวน์โหลด[484]
33 วิธีใช้ยาสูดพ่นทางปาก ดาวน์โหลด[538]
34 วิธีใช้ยาหยอดจมูก ดาวน์โหลด[350]
35 วิธีใช้ยาหยอดตา ดาวน์โหลด[568]
36 วิธีใช้ยาหยอดหู ดาวน์โหลด[465]
37 วิธีใช้ยาเหน็บช่องคลอด ดาวน์โหลด[534]
38 วิธีใช้ยาเหน็บทวารหนัก ดาวน์โหลด[457]
39 วิธีละลายยาผงแห้งปฏิชีวนะ ดาวน์โหลด[608]
40 วิธีฉีดยา Espogen Recormon Neupogen ดาวน์โหลด[2916]
41 วิธีอมยาใต้ลิ้น (Isordril 5 mg) ดาวน์โหลด[626]
42 ยาที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วย G-6PD ดาวน์โหลด[8977]
43 สรรพคุณและคำเตือนของยา (ใช้พิมพ์ในฉลากยา) ดาวน์โหลด[1944]
44 ข้อมูลยาโรคหลอดเลือดและหัวใจตัวใหม่ของ PCU ดาวน์โหลด[609]
45 ยาที่เกิดอันตรกริยาต่อกัน (ยาตีกัน) ดาวน์โหลด[1039]
46 ยาที่เกิดอันตรกริยาต่อ Simvastatin (ยาตีกัน) ดาวน์โหลด[516]
47 ยาที่ใช้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ ดาวน์โหลด[4069]
48 คำถามที่พบบ่อยเรื่อง PCEC ดาวน์โหลด[222]
49 ยาฉีดที่ รพ.อต.ส่งต่อให้ รพช.หรือรพ.สต.บริหารยา ดาวน์โหลด[7439]
50 ความคงตัวของยาแช่เย็นและวัคซีน หลังไฟฟ้าดับ ดาวน์โหลด[2050]
51 ความไวของวัคซีนต่ออุณหภูมิขององค์การอนามัยโรค WHO_ ดาวน์โหลด[156]
52 คู่มือยาฉีดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด[190]
53 แนวทางการดาเนินงานโครงการรณรงค์การให้วัคซีนคอตีบ_บ ดาวน์โหลด[119]
54 การประเมินยาผู้ป่วยสูงอายุโดย อสม. ดาวน์โหลด[336]
55 ขนาดยาโรคเรื้อรังสูงสุด ที่สามารถจ่ายให้ผู้ป่วยได้ ดาวน์โหลด[3699]
56 การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม(ท้องเสีย) ดาวน์โหลด[280]
57 การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม(URI) ดาวน์โหลด[401]
58 แนวทางการจัดการวัคซีนเมื่อเกิดไฟดับ(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด[537]
59 เอกสารชี้แจงยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ดาวน์โหลด[2692]
60 แนวทางการผสมยาน้ำธาตุเหล็ก ดาวน์โหลด[110]
61 แจ้งเปลี่ยนชนิดวัคซีนโรต้า (2564) ดาวน์โหลด[71]