1 การจัดบริการเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ ดาวน์โหลด[2191]
2 SkinandSoftTissueInfection ดาวน์โหลด[6417]
3 ความคลาดเคลื่อนทางยา ดาวน์โหลด[2255]
4 คำแนะนำพิเศษการใช้ยา ดาวน์โหลด[2127]
5 คู่มือการจ่ายยาเภสัชชุมชน ดาวน์โหลด[4453]
6 คู่มือยาฉีดปี2554 ดาวน์โหลด[5483]
7 ยาใช้เฉพาะที่กับตา ดาวน์โหลด[19824]
8 รายการยาฉีดที่เก็บพ้นแสง ดาวน์โหลด[628]
9 ยารับประทานที่ต้องเก็บพ้นแสง ดาวน์โหลด[644]
10 แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะ ดาวน์โหลด[970]
11 วิธีปฏิบัติงานการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ดาวน์โหลด[1191]
12 ขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็กในรพสต ดาวน์โหลด[1112]
13 ขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็กในรพ.อุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด[3739]
14 คู่มือยาสามัญประจำบ้าน_สมุนไพร ดาวน์โหลด[2966]
15 แผ่นพับ_ข้อควรปฏิบัติในการใช้สมุนไพร ดาวน์โหลด[740]
16 แผ่นพับ_สมุนไพรตามกลุ่ม ดาวน์โหลด[730]
17 การใช้ยาในผู้ป่วยภาวะต่างๆ ดาวน์โหลด[5204]
18 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดสำหรับ รพ.สต. ดาวน์โหลด[618]
19 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 1 ดาวน์โหลด[585]
20 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด[478]
21 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 3 ดาวน์โหลด[334]
22 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 4 ดาวน์โหลด[304]
23 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 5 ดาวน์โหลด[313]
24 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 6 ดาวน์โหลด[310]
25 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 7 ดาวน์โหลด[326]
26 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 8 ดาวน์โหลด[1417]
27 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระบบผิวหนัง ดาวน์โหลด[370]
28 อาการแพ้ยารุนแรง ดาวน์โหลด[829]
29 วิธีใช้ยาชนิดแผ่นปิดผิวหนัง ดาวน์โหลด[465]
30 วิธีใช้ยาป้ายตา ดาวน์โหลด[665]
31 วิธีใช้ยาพ่นจมูก ดาวน์โหลด[577]
32 วิธีใช้ยาเม็ดอมใต้ลิ้น ดาวน์โหลด[583]
33 วิธีใช้ยาสูดพ่นทางปาก ดาวน์โหลด[668]
34 วิธีใช้ยาหยอดจมูก ดาวน์โหลด[407]
35 วิธีใช้ยาหยอดตา ดาวน์โหลด[680]
36 วิธีใช้ยาหยอดหู ดาวน์โหลด[542]
37 วิธีใช้ยาเหน็บช่องคลอด ดาวน์โหลด[630]
38 วิธีใช้ยาเหน็บทวารหนัก ดาวน์โหลด[540]
39 วิธีละลายยาผงแห้งปฏิชีวนะ ดาวน์โหลด[710]
40 วิธีฉีดยา Espogen Recormon Neupogen ดาวน์โหลด[3194]
41 วิธีอมยาใต้ลิ้น (Isordril 5 mg) ดาวน์โหลด[835]
42 ยาที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วย G-6PD ดาวน์โหลด[9111]
43 สรรพคุณและคำเตือนของยา (ใช้พิมพ์ในฉลากยา) ดาวน์โหลด[2056]
44 ข้อมูลยาโรคหลอดเลือดและหัวใจตัวใหม่ของ PCU ดาวน์โหลด[695]
45 ยาที่เกิดอันตรกริยาต่อกัน (ยาตีกัน) ดาวน์โหลด[1143]
46 ยาที่เกิดอันตรกริยาต่อ Simvastatin (ยาตีกัน) ดาวน์โหลด[617]
47 ยาที่ใช้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ ดาวน์โหลด[4198]
48 คำถามที่พบบ่อยเรื่อง PCEC ดาวน์โหลด[274]
49 ยาฉีดที่ รพ.อต.ส่งต่อให้ รพช.หรือรพ.สต.บริหารยา ดาวน์โหลด[7702]
50 ความคงตัวของยาแช่เย็นและวัคซีน หลังไฟฟ้าดับ ดาวน์โหลด[2171]
51 ความไวของวัคซีนต่ออุณหภูมิขององค์การอนามัยโรค WHO_ ดาวน์โหลด[211]
52 คู่มือยาฉีดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด[286]
53 แนวทางการดาเนินงานโครงการรณรงค์การให้วัคซีนคอตีบ_บ ดาวน์โหลด[176]
54 การประเมินยาผู้ป่วยสูงอายุโดย อสม. ดาวน์โหลด[431]
55 ขนาดยาโรคเรื้อรังสูงสุด ที่สามารถจ่ายให้ผู้ป่วยได้ ดาวน์โหลด[3899]
56 การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม(ท้องเสีย) ดาวน์โหลด[399]
57 การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม(URI) ดาวน์โหลด[504]
58 แนวทางการจัดการวัคซีนเมื่อเกิดไฟดับ(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด[645]
59 เอกสารชี้แจงยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ดาวน์โหลด[2838]
60 แนวทางการผสมยาน้ำธาตุเหล็ก ดาวน์โหลด[275]
61 แจ้งเปลี่ยนชนิดวัคซีนโรต้า (2564) ดาวน์โหลด[144]