1 การจัดบริการเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ ดาวน์โหลด[1819]
2 SkinandSoftTissueInfection ดาวน์โหลด[6144]
3 ความคลาดเคลื่อนทางยา ดาวน์โหลด[1955]
4 คำแนะนำพิเศษการใช้ยา ดาวน์โหลด[1723]
5 คู่มือการจ่ายยาเภสัชชุมชน ดาวน์โหลด[3930]
6 คู่มือยาฉีดปี2554 ดาวน์โหลด[5257]
7 ยาใช้เฉพาะที่กับตา ดาวน์โหลด[17231]
8 รายการยาฉีดที่เก็บพ้นแสง ดาวน์โหลด[465]
9 ยารับประทานที่ต้องเก็บพ้นแสง ดาวน์โหลด[457]
10 แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะ ดาวน์โหลด[686]
11 วิธีปฏิบัติงานการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ดาวน์โหลด[941]
12 ขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็กในรพสต ดาวน์โหลด[799]
13 ขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็กในรพ.อุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด[3558]
14 คู่มือยาสามัญประจำบ้าน_สมุนไพร ดาวน์โหลด[2441]
15 แผ่นพับ_ข้อควรปฏิบัติในการใช้สมุนไพร ดาวน์โหลด[524]
16 แผ่นพับ_สมุนไพรตามกลุ่ม ดาวน์โหลด[557]
17 การใช้ยาในผู้ป่วยภาวะต่างๆ ดาวน์โหลด[4057]
18 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดสำหรับ รพ.สต. ดาวน์โหลด[434]
19 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 1 ดาวน์โหลด[450]
20 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด[376]
21 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 3 ดาวน์โหลด[254]
22 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 4 ดาวน์โหลด[214]
23 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 5 ดาวน์โหลด[228]
24 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 6 ดาวน์โหลด[221]
25 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 7 ดาวน์โหลด[234]
26 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่วนที่ 8 ดาวน์โหลด[1215]
27 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระบบผิวหนัง ดาวน์โหลด[250]
28 อาการแพ้ยารุนแรง ดาวน์โหลด[611]
29 วิธีใช้ยาชนิดแผ่นปิดผิวหนัง ดาวน์โหลด[295]
30 วิธีใช้ยาป้ายตา ดาวน์โหลด[426]
31 วิธีใช้ยาพ่นจมูก ดาวน์โหลด[373]
32 วิธีใช้ยาเม็ดอมใต้ลิ้น ดาวน์โหลด[379]
33 วิธีใช้ยาสูดพ่นทางปาก ดาวน์โหลด[422]
34 วิธีใช้ยาหยอดจมูก ดาวน์โหลด[292]
35 วิธีใช้ยาหยอดตา ดาวน์โหลด[477]
36 วิธีใช้ยาหยอดหู ดาวน์โหลด[400]
37 วิธีใช้ยาเหน็บช่องคลอด ดาวน์โหลด[462]
38 วิธีใช้ยาเหน็บทวารหนัก ดาวน์โหลด[401]
39 วิธีละลายยาผงแห้งปฏิชีวนะ ดาวน์โหลด[493]
40 วิธีฉีดยา Espogen Recormon Neupogen ดาวน์โหลด[2550]
41 วิธีอมยาใต้ลิ้น (Isordril 5 mg) ดาวน์โหลด[330]
42 ยาที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วย G-6PD ดาวน์โหลด[5962]
43 สรรพคุณและคำเตือนของยา (ใช้พิมพ์ในฉลากยา) ดาวน์โหลด[1716]
44 ข้อมูลยาโรคหลอดเลือดและหัวใจตัวใหม่ของ PCU ดาวน์โหลด[494]
45 ยาที่เกิดอันตรกริยาต่อกัน (ยาตีกัน) ดาวน์โหลด[775]
46 ยาที่เกิดอันตรกริยาต่อ Simvastatin (ยาตีกัน) ดาวน์โหลด[371]
47 ยาที่ใช้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ ดาวน์โหลด[3038]
48 คำถามที่พบบ่อยเรื่อง PCEC ดาวน์โหลด[144]
49 ยาฉีดที่ รพ.อต.ส่งต่อให้ รพช.หรือรพ.สต.บริหารยา ดาวน์โหลด[5810]
50 ความคงตัวของยาแช่เย็นและวัคซีน หลังไฟฟ้าดับ ดาวน์โหลด[1658]
51 ความไวของวัคซีนต่ออุณหภูมิขององค์การอนามัยโรค WHO_ ดาวน์โหลด[106]
52 คู่มือยาฉีดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด[107]
53 แนวทางการดาเนินงานโครงการรณรงค์การให้วัคซีนคอตีบ_บ ดาวน์โหลด[82]
54 การประเมินยาผู้ป่วยสูงอายุโดย อสม. ดาวน์โหลด[220]
55 ขนาดยาโรคเรื้อรังสูงสุด ที่สามารถจ่ายให้ผู้ป่วยได้ ดาวน์โหลด[3110]
56 การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม(ท้องเสีย) ดาวน์โหลด[168]
57 การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม(URI) ดาวน์โหลด[294]
58 แนวทางการจัดการวัคซีนเมื่อเกิดไฟดับ(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด[340]
59 เอกสารชี้แจงยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ดาวน์โหลด[2396]
60 แนวทางการผสมยาน้ำธาตุเหล็ก ดาวน์โหลด[53]
61 แจ้งเปลี่ยนชนิดวัคซีนโรต้า (2564) ดาวน์โหลด[21]