1 วิธีการใช้ยาสูด "แอคคิวเฮเลอร์" แผ่นที่ 1 ดาวน์โหลด[1981]
2 วิธีการใช้ยาสูด "แอคคิวเฮเลอร์" แผ่นที่ 2 ดาวน์โหลด[1302]
3 คำแนะนำวิธีการใช้ยาพ่นจมูก แผ่นที่ 1 ดาวน์โหลด[1774]
4 คำแนะนำวิธีการใช้ยาพ่นจมูก แผ่นที่ 2 ดาวน์โหลด[906]
5 วิธีใช้ผงยาสูด โอบูคอร์ท สวิงเฮเลอร์ แผ่นที่ 1 ดาวน์โหลด[866]
6 วิธีใช้ผงยาสูด โอบูคอร์ท สวิงเฮเลอร์ แผ่นที่ 2 ดาวน์โหลด[621]
7 คู่มือการใช้แฮนด์ดิเฮลเลอร์ "Spirva" แผ่นที่ 1 ดาวน์โหลด[3548]
8 คู่มือการใช้แฮนด์ดิเฮลเลอร์ "Spirva" แผ่นที่ 2 ดาวน์โหลด[1643]
9 วิธีใช้เทอร์บูเฮเลอร์ "Symbicort" แผ่นที่ 1 ดาวน์โหลด[2796]
10 วิธีใช้เทอร์บูเฮเลอร์ "Symbicort" แผ่นที่ 2 ดาวน์โหลด[2319]
11 แผ่นพับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดาวน์โหลด[1635]
12 วิธีการใช้อุปกรณ์สูดพ่นยา onbrez ดาวน์โหลด[982]