Ǣ͢

GoogleXNewsYahoo


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "เครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง จังหวัดอุตรดิตถ์"ถึง โรงพยาบาลลูกข่าย ทุกโรงพยาบาล

เชิญชวนให้ทุกโรงพยาบาลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง หากต้องการอะไร
เพิ่มเติม หรือเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะดีๆ

โรงพยาบาลแม่ข่าย


Read More...
15 Jun 2011 - 22:49 by xnews ข่าวทั่วไป | comments (11)


News management powered by Xpression News