Program-opioid
โปรแกรมบันทึกการใช้มอร์ฟีนของผู้ป่วยมะเร็ง จังหวัดอุตรดิตถ์
หน้าแรก | ค้นหาจากบัตร | ค้นหาจากชื่อ

ชื่อโรงพยาบาล
» รวมทั้งหมด
» ทองแสนขัน
» น้ำปาด
» ฟากท่า
» บ้านโคก
» ตรอน
» พิชัย
» ท่าปลา
» ลับแล
» อุตรดิตถ์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่

ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ใช้มอร์ฟีนในโรงพยาบาล : พิชัย           | ยินดีต้อนรับ : คุณ
ไม่พบผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้มอร์ฟีนในโรงพยาบาลนี้
หน้า: 1