เว็บบอร์ดกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
แจ้งยาและเวชภัณฑ์ขาด หรือ ยาเวชภัณฑ์มีให้เบิกปกติแล้ว
กระทู้แจ้งความเคลื่อนไหวของยาและเวชภัณฑ์ ด้วยความร่วมมือจาก คลังยา รพ.อต. + งานเภสัชกรรมชุมชน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กระทู้คุณ: 3 ทหารเสือ - วันที่: 21/02/2014
   
 
3 ธันวาคม 2557

แจ้งยาขาด Hista-oph, Chloramp eye drop, Cafergot, Clopidogrel, Foley cath No.10, 20
ความเห็นคุณ: 3 ทหารเสือ


22 ตุลาคม 2557
ยามาแล้ว 6 รายการ สามารถเบิกได้ค่ะ
MTV syr : ซองใส่ 15*23 ซม. : Clopidogrel tab : Beradual NB : Ketoconazole tab : Aludox syr
ความเห็นคุณ: 3 ทหารเสือ


วันที่ 16 ตุลาคม 2557

แจ้งยาขาดจากคลังเวชภัณฑ์ ได้แก่ Hista-oph,urine bage , 2G syr,albendazole tab ครับ
ความเห็นคุณ: 3 ทหารเสือ


2 ตุลาคม 2557
แจ้งของขาด 10 รายการ
FBC, ketoconazole , MTV tab, Chloramp eye drop, Clopidogrel, Bactrim syr, Beradual NB, Urine bag, Buscopan syr, Albendazole tab
ความเห็นคุณ: 3 ทหารเสือ


แจ้งรายการยาขาดเพิ่มเติมครับ ได้แก่ glipizide tab , vit C tab , aludrox susp
ความเห็นคุณ: 3 ทหารเสือ


วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

แจ้งยาขาด aludrox tab , ibuprofen tab, losartan tab , mtv syr,carvedilol 6.25 tab,syringe 3 cc,syringe 1 cc
ความเห็นคุณ: 3 ทหารเสือ


วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
แจ้งยาขาด diclofenac tab , losartan 50 ma tab ครับ
ความเห็นคุณ: 3 ทหารเสือ


วันที่ 4/7/57

แจ้งขาด Guaifenasin syr. MFM , CPM inj , clopidogrel 75 mg , needle 25x1/2 ครับ
ความเห็นคุณ: 3 ทหารเสือ


วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

แจ้งยาขาด Metformin ,Antacid tab , และ D5 tab ครับ
ความเห็นคุณ: 3 ทหารเสือ


21 /5/57

MTV tab ,Bco tab,norflox 400 tabของมาแล้วค่ะ
ความเห็นคุณ: 3ทหารเสือ

 
  หน้า:  1  2  3  4  ถัดไป 
ตอบ
ชื่อ      สีพื้นหลัง