สถานีให้ความรู้ทางเภสัชกรรม

(เริ่มออกอากาศแล้ว)

สามารถฟังเพื่อ ชม. ประชุม และ เก็บแต้ม P4P ได้!

1. สามารถติดตามฟังรายการวิทยุ "คุยกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์" ในส่วนงานเภสัชกรรม ผ่าน Youtube ได้ทุกเดือน หลังวันที่ 20

2. วิธีการฟัง เพียงแค่คลิกเข้าไปฟังใน youtube พิมพ์คำว่า "คุยกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ช่วงคุยเฟื่องเรื่องยา"

3. ผู้ดำเนินรายการได้แก่ นักประชาสัมพันธ์ เภสัชกรประจำรายการ เภสัชกรหมุนเวียนทุกงาน และนักศึกษาฝึกงาน อย่าพลาดความรู้ง่าย ๆ ฟังสบาย ๆ

*** สร้างสรรค์โดย ศูนย์ข้อมูลยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ***

 

1 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2556 คลิกฟังรายการ[21] Update : 07/01/59
2 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2556 คลิกฟังรายการ[19] Update : 08/01/59
3 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2557 คลิกฟังรายการ[17] Update : 08/01/59
4 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2556 คลิกฟังรายการ[13] Update : 08/01/59
5 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 คลิกฟังรายการ[14] Update : 08/01/59
6 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 20 กุมภาพ%h 8?นธ์ 2557 คลิกฟังรายการ[16] Update : 08/01/59
7 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 คลิกฟังรายการ[16] Update : 08/01/59
8 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คลิกฟังรายการ[16] Update : 08/01/59
9 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2557 คลิกฟังรายการ[15] Update : 08/01/59
10 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คลิกฟังรายการ[15] Update : 08/01/59
11 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2557 คลิกฟังรายการ[13] Update : 08/01/59
12 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 คลิกฟังรายการ[16] Update : 08/01/59
13 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คลิกฟังรายการ[14] Update : 08/01/58
14 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2558 คลิกฟังรายการ[14] Update : 08/01/59
15 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 คลิกฟังรายการ[17] Update : 08/01/59
16 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2558 คลิกฟังรายการ[15] Update : 08/01/59
17 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2558 คลิกฟังรายการ[21] Update : 08/01/59
18 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 คลิกฟังรายการ[24] Update : 08/01/59
19 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 คลิกฟังรายการ[17] Update : 08/01/59
20 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คลิกฟังรายการ[16] Update : 08/01/59
21 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 คลิกฟังรายการ[18] Update : 08/01/59
22 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2558 คลิกฟังรายการ[14] Update : 08/01/59
23 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คลิกฟังรายการ[19] Update : 08/01/59
24 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2558 คลิกฟังรายการ[17] Update : 08/01/59
25 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2558 คลิกฟังรายการ[20] Update : 08/01/59