หัวข้อเรื่อง

1

2

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารและแผ่นพับ

แบบฟอร์มต่างๆ+แนวทางพัฒนา+ตัวชี้วัด

เรื่องที่น่าสนใจ

     ปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสม การไม่ร่วมมือในการใช้ยา หรือการปฏิเสธการใช้ยาของผู้ป่วย นับเป็นปัญหาที่ทำให้การรักษาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการได้รับข้อมูลการใช้ยาที่ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องยา เพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้ยาของประชาชนและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในการรักษาโรคที่ดีขึ้น

แจ้งให้ทราบ

     งานบริการผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม ได้จัดทำแผ่นพับการใช้ยาที่เกี่ยวกับ COPD สามารถดาวน์โหลดได้แล้วจ้า!

     เอกสารและแผ่นพับต่างๆได้อัพโหลดขึ้นไว้ให้ในส่วนของดาวน์โหลดเอกสารสามารถเข้าไปดูกันได้แล้วนะจ๊ะ

เว็บไซต์เกี่ยวกับเภสัชกรรมที่น่าสนใจ

ร้านยาเภสัชกร สมาคมเภสัชกรรมชุมชน: http://www.ranya.org/

เว็บไซต์ยากับคุณ : http://www.yaandyou.net/index.php