ใบเบิกเวชภัณฑ์ที่มิใช่ายาของ รพ.สต. 21 แห่ง คปสอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

(ประกาศใช้ ตุลาคม 2561)

แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่งทราบ

1. ***** รพ.สต.ใดจะเพิ่มอัตราการเบิกเวชภัณฑ์ ให้แสดงหลักฐานอัตราการใช้จากโปรแกรม JHCIS หรือ สต็อกการ์ด แก่เภสัชกรประจำ รพ.สต. เพื่อพิจารณา โดยเภสัชกรฯ ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้แก้ไขข้อมูล อัตราการเบิกในใบเบิกฯ บนหน้าเว็บ www.pharutth.net เอง หาก รพ.สต.ใด ทำการเพิ่มอัตราการเบิกยาเอง โดยไม่ได้ปรึกษาเภสัชกรประจำ รพ.สต. หรือมีหมายเหตุเฉพาะครั้ง คลังยาจะตัดปริมาณการเบิกครั้งนั้น ให้เหลือเท่ากับอัตราการเบิกเดิม ***

2. การใช้ใบเบิกฯ เบิกเวชภัณฑ์จากคลังยา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ให้ รพ.สต. ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บ www.pharutth.net ทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเวชภัณฑ์เป็นปัจจุบันเสมอ

 

1 ม่อนดินแดง ดาวน์โหลด[ 517 ] Update : 18/09/2566
2 น้ำริด ดาวน์โหลด[ 235 ] Update : 18/09/2566
3 บ้านด่านนาขาม ดาวน์โหลด[ 251 ] Update : 18/09/2566
4 ชายเขา ดาวน์โหลด[ 238 ] Update : 18/09/2566
5 ห้วยฮ้า ดาวน์โหลด[ 273 ] Update : 18/09/2566
6 วังสีสูบ ดาวน์โหลด[ 210 ] Update : 18/09/2566
7 วังดิน ดาวน์โหลด[ 219 ] Update : 18/09/2566
8 งิ้วงาม ดาวน์โหลด[ 270 ] Update : 18/09/2566
9 คุ้งตะเภา ดาวน์โหลด[ 257 ] Update : 18/09/2566
10 ผาจุก ดาวน์โหลด[ 348 ] Update : 18/09/2566
11 บ้านด่าน ดาวน์โหลด[ 240 ] Update : 18/09/2566
12 แสนตอ ดาวน์โหลด[ 255 ] Update : 18/09/2566
13 หาดงิ้ว ดาวน์โหลด[ 177 ] Update : 18/09/2566
14 ถ้ำฉลอง ดาวน์โหลด[ 254 ] Update : 18/09/2566
15 ป่าเซ่า ดาวน์โหลด[ 296 ] Update : 18/09/2566
16 หาดกรวด ดาวน์โหลด[ 282 ] Update : 18/09/2566
17 บ้านท่า ดาวน์โหลด[ 233 ] Update : 18/09/2566
18 วังกะพี้ ดาวน์โหลด[ 265 ] Update : 18/09/2566
19 บ้านเกาะ ดาวน์โหลด[ 292 ] Update : 18/09/2566
20 ขุนฝาง ดาวน์โหลด[ 310 ] Update : 18/09/2566
21 พระฝาง ดาวน์โหลด[ 249 ] Update : 18/09/2566
22 ศสม.วัดท้ายตลาด ดาวน์โหลด[ 154 ] Update : 18/09/2566
23 ศสม.เทศบาลเมือง ดาวน์โหลด[ 166 ] Update : 18/09/2566