ใบเบิกเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. 21 แห่ง คปสอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

(ประกาศใช้ ตุลาคม 2556)

แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่งทราบ

1. ***** รพ.สต.ใดจะเพิ่มอัตราการเบิกเวชภัณฑ์ ให้แสดงหลักฐานอัตราการใช้จากโปรแกรม JHCIS หรือ สต็อกการ์ด แก่เภสัชกรประจำ รพ.สต. เพื่อพิจารณา โดยเภสัชกรฯ ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้แก้ไขข้อมูล อัตราการเบิกในใบเบิกฯ บนหน้าเว็บ www.pharutth.net เอง หาก รพ.สต.ใด ทำการเพิ่มอัตราการเบิกยาเอง โดยไม่ได้ปรึกษาเภสัชกรประจำ รพ.สต. หรือมีหมายเหตุเฉพาะครั้ง คลังยาจะตัดปริมาณการเบิกครั้งนั้น ให้เหลือเท่ากับอัตราการเบิกเดิม ***

2. การใช้ใบเบิกฯ เบิกเวชภัณฑ์จากคลังยา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ให้ รพ.สต. ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บ www.pharutth.net ทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเวชภัณฑ์เป็นปัจจุบันเสมอ

 

1 ม่อนดินแดง ดาวน์โหลด[ 988 ] Update : 20/09/2566
2 น้ำริด ดาวน์โหลด[ 468 ] Update : 20/09/2566
3 บ้านด่านนาขาม ดาวน์โหลด[ 545 ] Update : 20/09/2566
4 ชายเขา ดาวน์โหลด[ 382 ] Update : 20/09/2566
5 ห้วยฮ้า ดาวน์โหลด[ 455 ] Update : 20/09/2566
6 วังสีสูบ ดาวน์โหลด[ 516 ] Update : 20/09/2566
7 วังดิน ดาวน์โหลด[ 392 ] Update : 20/09/2566
8 งิ้วงาม ดาวน์โหลด[ 587 ] Update : 20/09/2566
9 คุ้งตะเภา ดาวน์โหลด[ 417 ] Update : 20/09/2566
10 ผาจุก ดาวน์โหลด[ 468 ] Update : 20/09/2566
11 บ้านด่าน ดาวน์โหลด[ 459 ] Update : 20/09/2566
12 แสนตอ ดาวน์โหลด[ 587 ] Update : 20/09/2566
13 หาดงิ้ว ดาวน์โหลด[ 373 ] Update : 20/09/2566
14 ถ้ำฉลอง ดาวน์โหลด[ 432 ] Update : 20/09/2566
15 ป่าเซ่า ดาวน์โหลด[ 575 ] Update : 20/09/2566
16 หาดกรวด ดาวน์โหลด[ 489 ] Update : 20/09/2566
17 บ้านท่า ดาวน์โหลด[ 410 ] Update : 20/09/2566
18 วังกะพี้ ดาวน์โหลด[ 566 ] Update : 20/09/2566
19 บ้านเกาะ ดาวน์โหลด[ 528 ] Update : 20/09/2566
20 ขุนฝาง ดาวน์โหลด[ 525 ] Update : 20/09/2566
21 พระฝาง ดาวน์โหลด[ 380 ] Update : 20/09/2566
22 ศสม.วัดท้ายตลาด ดาวน์โหลด[ 383 ] Update : 20/09/2566
23 ศสม.เทศบาลเมือง ดาวน์โหลด[ 290 ] Update : 20/09/2566