สถานีให้ความรู้ทางเภสัชกรรม

(เริ่มออกอากาศแล้ว)

สามารถฟังเพื่อ ชม. ประชุม และ เก็บแต้ม P4P ได้!

1. สามารถติดตามฟังรายการวิทยุ "คุยกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์" ในส่วนงานเภสัชกรรม ผ่านเว็บไซต์ ได้ทุกเดือน หลังวันที่ 20

2. วิธีการฟัง เพียงแค่คลิกเข้าไปฟังใน youtube

3. ผู้ดำเนินรายการได้แก่ นักประชาสัมพันธ์ เภสัชกรประจำรายการ เภสัชกรหมุนเวียนทุกงาน และนักศึกษาฝึกงาน อย่าพลาดความรู้ง่าย ๆ ฟังสบาย ๆ

*** สร้างสรรค์โดย ศูนย์ข้อมูลยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ***

 

1 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2556 คลิกฟังรายการ[8] Update : 07/01/59
2 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2556 คลิกฟังรายการ[5] Update : 08/01/59
3 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2557 คลิกฟังรายการ[3] Update : 08/01/59
4 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2556 คลิกฟังรายการ[3] Update : 08/01/59
5 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 คลิกฟังรายการ[3] Update : 08/01/59
6 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 20 กุมภาพ%h 8?นธ์ 2557 คลิกฟังรายการ[4] Update : 08/01/59
7 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 คลิกฟังรายการ[3] Update : 08/01/59
8 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คลิกฟังรายการ[4] Update : 08/01/59
9 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2557 คลิกฟังรายการ[5] Update : 08/01/59
10 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คลิกฟังรายการ[4] Update : 08/01/59
11 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2557 คลิกฟังรายการ[3] Update : 08/01/59
12 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 คลิกฟังรายการ[6] Update : 08/01/59
13 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คลิกฟังรายการ[4] Update : 08/01/58
14 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2558 คลิกฟังรายการ[4] Update : 08/01/59
15 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 คลิกฟังรายการ[4] Update : 08/01/59
16 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2558 คลิกฟังรายการ[4] Update : 08/01/59
17 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2558 คลิกฟังรายการ[5] Update : 08/01/59
18 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 คลิกฟังรายการ[11] Update : 08/01/59
19 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 คลิกฟังรายการ[4] Update : 08/01/59
20 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คลิกฟังรายการ[4] Update : 08/01/59
21 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 คลิกฟังรายการ[7] Update : 08/01/59
22 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2558 คลิกฟังรายการ[5] Update : 08/01/59
23 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คลิกฟังรายการ[6] Update : 08/01/59
24 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2558 คลิกฟังรายการ[6] Update : 08/01/59
25 คุยเฟื่องเรื่องยา และสุขภาพ ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2558 คลิกฟังรายการ[7] Update : 08/01/59