ใบเบิกเวชภัณฑ์ที่มิใช่ายาของ รพ.สต. 21 แห่ง คปสอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

(ประกาศใช้ ตุลาคม 2561)

แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่งทราบ

1. ***** รพ.สต.ใดจะเพิ่มอัตราการเบิกเวชภัณฑ์ ให้แสดงหลักฐานอัตราการใช้จากโปรแกรม JHCIS หรือ สต็อกการ์ด แก่เภสัชกรประจำ รพ.สต. เพื่อพิจารณา โดยเภสัชกรฯ ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้แก้ไขข้อมูล อัตราการเบิกในใบเบิกฯ บนหน้าเว็บ www.pharutth.net เอง หาก รพ.สต.ใด ทำการเพิ่มอัตราการเบิกยาเอง โดยไม่ได้ปรึกษาเภสัชกรประจำ รพ.สต. หรือมีหมายเหตุเฉพาะครั้ง คลังยาจะตัดปริมาณการเบิกครั้งนั้น ให้เหลือเท่ากับอัตราการเบิกเดิม ***

2. การใช้ใบเบิกฯ เบิกเวชภัณฑ์จากคลังยา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ให้ รพ.สต. ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บ www.pharutth.net ทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเวชภัณฑ์เป็นปัจจุบันเสมอ

 

1 ม่อนดินแดง ดาวน์โหลด[ 333 ] Update : 04/10/61
2 น้ำริด ดาวน์โหลด[ 148 ] Update : 04/10/61
3 บ้านด่านนาขาม ดาวน์โหลด[ 174 ] Update : 04/10/61
4 ชายเขา ดาวน์โหลด[ 156 ] Update : 04/10/61
5 ห้วยฮ้า ดาวน์โหลด[ 152 ] Update : 04/10/61
6 วังสีสูบ ดาวน์โหลด[ 134 ] Update : 04/10/61
7 วังดิน ดาวน์โหลด[ 143 ] Update : 04/10/61
8 งิ้วงาม ดาวน์โหลด[ 177 ] Update : 04/10/61
9 คุ้งตะเภา ดาวน์โหลด[ 174 ] Update : 04/10/61
10 ผาจุก ดาวน์โหลด[ 254 ] Update : 040/10/61
11 บ้านด่าน ดาวน์โหลด[ 165 ] Update : 04/10/61
12 แสนตอ ดาวน์โหลด[ 180 ] Update : 04/10/61
13 หาดงิ้ว ดาวน์โหลด[ 110 ] Update : 04/10/61
14 ถ้ำฉลอง ดาวน์โหลด[ 164 ] Update : 04/10/61
15 ป่าเซ่า ดาวน์โหลด[ 189 ] Update : 04/10/61
16 หาดกรวด ดาวน์โหลด[ 167 ] Update : 04/10/61
17 บ้านท่า ดาวน์โหลด[ 154 ] Update : 04/10/61
18 วังกะพี้ ดาวน์โหลด[ 190 ] Update : 04/10/61
19 บ้านเกาะ ดาวน์โหลด[ 192 ] Update : 04/10/61
20 ขุนฝาง ดาวน์โหลด[ 199 ] Update : 04/10/61
21 พระฝาง ดาวน์โหลด[ 158 ] Update : 04/10/61
22 ศสม.วัดท้ายตลาด ดาวน์โหลด[ 103 ] Update : 04/10/61
23 ศสม.เทศบาลเมือง ดาวน์โหลด[ 86 ] Update : 04/10/61