ใบเบิกเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. 21 แห่ง คปสอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

(ประกาศใช้ ตุลาคม 2556)

แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่งทราบ

1. ***** รพ.สต.ใดจะเพิ่มอัตราการเบิกเวชภัณฑ์ ให้แสดงหลักฐานอัตราการใช้จากโปรแกรม JHCIS หรือ สต็อกการ์ด แก่เภสัชกรประจำ รพ.สต. เพื่อพิจารณา โดยเภสัชกรฯ ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้แก้ไขข้อมูล อัตราการเบิกในใบเบิกฯ บนหน้าเว็บ www.pharutth.net เอง หาก รพ.สต.ใด ทำการเพิ่มอัตราการเบิกยาเอง โดยไม่ได้ปรึกษาเภสัชกรประจำ รพ.สต. หรือมีหมายเหตุเฉพาะครั้ง คลังยาจะตัดปริมาณการเบิกครั้งนั้น ให้เหลือเท่ากับอัตราการเบิกเดิม ***

2. การใช้ใบเบิกฯ เบิกเวชภัณฑ์จากคลังยา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ให้ รพ.สต. ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บ www.pharutth.net ทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเวชภัณฑ์เป็นปัจจุบันเสมอ

 

1 ม่อนดินแดง ดาวน์โหลด[ 771 ] Update : 1/7/2564
2 น้ำริด ดาวน์โหลด[ 318 ] Update : 1/7/2564
3 บ้านด่านนาขาม ดาวน์โหลด[ 434 ] Update : 1/7/2564
4 ชายเขา ดาวน์โหลด[ 295 ] Update : 1/7/2564
5 ห้วยฮ้า ดาวน์โหลด[ 331 ] Update : 1/7/2564
6 วังสีสูบ ดาวน์โหลด[ 415 ] Update : 1/7/2564
7 วังดิน ดาวน์โหลด[ 279 ] Update : 1/7/2564
8 งิ้วงาม ดาวน์โหลด[ 445 ] Update : 1/7/2564
9 คุ้งตะเภา ดาวน์โหลด[ 323 ] Update : 1/7/2564
10 ผาจุก ดาวน์โหลด[ 365 ] Update : 1/7/2564
11 บ้านด่าน ดาวน์โหลด[ 367 ] Update : 1/7/2564
12 แสนตอ ดาวน์โหลด[ 484 ] Update : 1/7/2564
13 หาดงิ้ว ดาวน์โหลด[ 305 ] Update : 1/7/2564
14 ถ้ำฉลอง ดาวน์โหลด[ 338 ] Update : 1/7/2564
15 ป่าเซ่า ดาวน์โหลด[ 453 ] Update : 1/7/2564
16 หาดกรวด ดาวน์โหลด[ 380 ] Update : 1/7/2564
17 บ้านท่า ดาวน์โหลด[ 328 ] Update : 1/7/2564
18 วังกะพี้ ดาวน์โหลด[ 461 ] Update : 1/7/2564
19 บ้านเกาะ ดาวน์โหลด[ 409 ] Update : 1/7/2564
20 ขุนฝาง ดาวน์โหลด[ 417 ] Update : 1/7/2564
21 พระฝาง ดาวน์โหลด[ 278 ] Update : 1/7/2564
22 ศสม.วัดท้ายตลาด ดาวน์โหลด[ 293 ] Update : 1/7/2564
23 ศสม.เทศบาลเมือง ดาวน์โหลด[ 227 ] Update : 1/7/2564