ใบเบิกเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. 21 แห่ง คปสอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

(ประกาศใช้ ตุลาคม 2556)

แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่งทราบ

1. ***** รพ.สต.ใดจะเพิ่มอัตราการเบิกเวชภัณฑ์ ให้แสดงหลักฐานอัตราการใช้จากโปรแกรม JHCIS หรือ สต็อกการ์ด แก่เภสัชกรประจำ รพ.สต. เพื่อพิจารณา โดยเภสัชกรฯ ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้แก้ไขข้อมูล อัตราการเบิกในใบเบิกฯ บนหน้าเว็บ www.pharutth.net เอง หาก รพ.สต.ใด ทำการเพิ่มอัตราการเบิกยาเอง โดยไม่ได้ปรึกษาเภสัชกรประจำ รพ.สต. หรือมีหมายเหตุเฉพาะครั้ง คลังยาจะตัดปริมาณการเบิกครั้งนั้น ให้เหลือเท่ากับอัตราการเบิกเดิม ***

2. การใช้ใบเบิกฯ เบิกเวชภัณฑ์จากคลังยา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ให้ รพ.สต. ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บ www.pharutth.net ทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเวชภัณฑ์เป็นปัจจุบันเสมอ

 

1 ม่อนดินแดง ดาวน์โหลด[ 622 ] Update : 15/02/62
2 น้ำริด ดาวน์โหลด[ 242 ] Update : 15/02/62
3 บ้านด่านนาขาม ดาวน์โหลด[ 366 ] Update : 15/02/62
4 ชายเขา ดาวน์โหลด[ 240 ] Update : 15/02/62
5 ห้วยฮ้า ดาวน์โหลด[ 245 ] Update : 15/02/62
6 วังสีสูบ ดาวน์โหลด[ 332 ] Update : 15/02/62
7 วังดิน ดาวน์โหลด[ 217 ] Update : 15/02/62
8 งิ้วงาม ดาวน์โหลด[ 366 ] Update : 15/02/62
9 คุ้งตะเภา ดาวน์โหลด[ 251 ] Update : 15/02/62
10 ผาจุก ดาวน์โหลด[ 282 ] Update : 15/02/62
11 บ้านด่าน ดาวน์โหลด[ 301 ] Update : 15/02/62
12 แสนตอ ดาวน์โหลด[ 400 ] Update : 15/02/62
13 หาดงิ้ว ดาวน์โหลด[ 261 ] Update : 15/02/62
14 ถ้ำฉลอง ดาวน์โหลด[ 263 ] Update : 15/02/62
15 ป่าเซ่า ดาวน์โหลด[ 354 ] Update : 15/02/62
16 หาดกรวด ดาวน์โหลด[ 307 ] Update : 15/02/62
17 บ้านท่า ดาวน์โหลด[ 267 ] Update : 15/02/62
18 วังกะพี้ ดาวน์โหลด[ 374 ] Update : 15/02/62
19 บ้านเกาะ ดาวน์โหลด[ 340 ] Update : 15/02/62
20 ขุนฝาง ดาวน์โหลด[ 359 ] Update : 15/02/62
21 พระฝาง ดาวน์โหลด[ 219 ] Update : 15/02/62
22 ศสม.วัดท้ายตลาด ดาวน์โหลด[ 219 ] Update : 15/02/62
23 ศสม.เทศบาลเมือง ดาวน์โหลด[ 165 ] Update : 15/02/62