ใบเบิกเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. 21 แห่ง คปสอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

(ประกาศใช้ ตุลาคม 2556)

แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่งทราบ

1. ***** รพ.สต.ใดจะเพิ่มอัตราการเบิกเวชภัณฑ์ ให้แสดงหลักฐานอัตราการใช้จากโปรแกรม JHCIS หรือ สต็อกการ์ด แก่เภสัชกรประจำ รพ.สต. เพื่อพิจารณา โดยเภสัชกรฯ ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้แก้ไขข้อมูล อัตราการเบิกในใบเบิกฯ บนหน้าเว็บ www.pharutth.net เอง หาก รพ.สต.ใด ทำการเพิ่มอัตราการเบิกยาเอง โดยไม่ได้ปรึกษาเภสัชกรประจำ รพ.สต. หรือมีหมายเหตุเฉพาะครั้ง คลังยาจะตัดปริมาณการเบิกครั้งนั้น ให้เหลือเท่ากับอัตราการเบิกเดิม ***

2. การใช้ใบเบิกฯ เบิกเวชภัณฑ์จากคลังยา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ให้ รพ.สต. ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บ www.pharutth.net ทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเวชภัณฑ์เป็นปัจจุบันเสมอ

 

1 ม่อนดินแดง ดาวน์โหลด[ 345 ] Update : 04/08/60
2 น้ำริด ดาวน์โหลด[ 110 ] Update : 04/08/60
3 บ้านด่านนาขาม ดาวน์โหลด[ 198 ] Update : 04/08/60
4 ชายเขา ดาวน์โหลด[ 85 ] Update : 04/08/60
5 ห้วยฮ้า ดาวน์โหลด[ 119 ] Update : 04/08/60
6 วังสีสูบ ดาวน์โหลด[ 156 ] Update : 04/08/60
7 วังดิน ดาวน์โหลด[ 116 ] Update : 04/08/60
8 งิ้วงาม ดาวน์โหลด[ 172 ] Update : 04/08/60
9 คุ้งตะเภา ดาวน์โหลด[ 140 ] Update : 04/08/60
10 ผาจุก ดาวน์โหลด[ 79 ] Update : 04/08/60
11 บ้านด่าน ดาวน์โหลด[ 175 ] Update : 04/08/60
12 แสนตอ ดาวน์โหลด[ 261 ] Update : 04/08/60
13 หาดงิ้ว ดาวน์โหลด[ 163 ] Update : 04/08/60
14 ถ้ำฉลอง ดาวน์โหลด[ 149 ] Update : 04/08/60
15 ป่าเซ่า ดาวน์โหลด[ 199 ] Update : 04/08/60
16 หาดกรวด ดาวน์โหลด[ 139 ] Update : 04/08/60
17 บ้านท่า ดาวน์โหลด[ 157 ] Update : 04/08/60
18 วังกะพี้ ดาวน์โหลด[ 200 ] Update : 04/08/60
19 บ้านเกาะ ดาวน์โหลด[ 197 ] Update : 04/08/60
20 ขุนฝาง ดาวน์โหลด[ 198 ] Update : 04/08/60
21 พระฝาง ดาวน์โหลด[ 99 ] Update : 04/08/60
22 ศสม.วัดท้ายตลาด ดาวน์โหลด[ 92 ] Update : 04/08/60
23 ศสม.เทศบาลเมือง ดาวน์โหลด[ 51 ] Update : 04/08/60